Eco by Cosentino är en yta av återvunnet material med hög prestanda

Ytan består av minst 75 % återvunnet material (spegel, glas, porslin, stengods och förglasad aska) både vad gäller färdiga produkter och produktionsprocesser.

Materialen har valts både med tanke på att de finns i överflöd och på sina fysikalisk-kemiska och termomekaniska egenskaper. De återanvänds och får så en ny livscykel, miljöpåverkan minskas och avfall av desamma minskas.

Resterande 25 % är material som, även om det inte är återvunnet material, är ekologiskt i viss mening. Så används kvarts och kisel som blir över vid kapning i andra industrier eller sten från avstjälpningsplatser, vilket integrerar återanvändningen.

Som bindemedel för alla dessa material används en typ av harts, även den ekologisk, som delvis kommer från majsolja. Lika viktig som råvarorna är tillverkningsprocessen. En ren process som knappt släpper ut substanser i miljön, förbrukar lite energi och där 94 % av vattnet som används återanvänds. Varje del i tillverkningsprocessen har granskats för att se till att den är optimal ur miljösynpunkt.

Fördelar

Eco by Cosentino återger liv åt produkter som har förlorat sin funktion

  • Eliminering av avfall vid soptippar
  • Minskning av energiförbrukningen när nya råmaterial skapas
  • Möjlighet att återge liv åt obrukbara produkter
  • Minskning av bruket av naturresurser och skogsskövling
  • Minskning av vattenförbrukningen, vi återanvänder 94%..
  • Minimering av utsläppen i alla produktionsfaser
  • Rening av 99% av utsläppen av flyktiga organiska ämnen
  • Inget bruk av lösningsmedel för rengöring av maskinerna mellan succesiva produktioner
  • Bruk av avancerade filtersystem
  • Alla beståndsdelar är återanvändbara


ANVÄNDINGSOMRÅDEN

En innovativ yta, mångsidig, estetisk, funktionell och hållbar.

Cosentino® har tillryggalagt en lång väg med forskning och utveckling för att lyckas skapa denna yta som inneburit en revolution inom dekorations- och byggnadssektorn.

Design, flera färger, stora fysikaliska och mekaniska egenskaper, god böjhållfasthet och låg porositet, dvs. mycket låg absorptionsgrad av vätska.

En hård och kompakt yta, resistent mot stötar, kemikalier och repor.

En produkt med högsta prestanda vad gäller kvalitet och design, perfekt för dekorations-eller arkitektprojekt.

Finns i tjocklekarna 12, 20, 30 mm.


Creamstone


Forest Snow


Grey Moss


Iron Ore


Luna


Polar Cap


Red Pine


Riverbed


Star Light


Terra


White Diamond