Kalksten är en relativt mjuk bergart som till huvudsak består av mineralen kalkspat. Kalksten är vanligtvis sedimentär och kan därför bildas av gamla fossiler och koraller. Många förknippar just kalkstensplattor med stenar där fossiler och liknande är tydligt synliga i stenen.

Kalksten har många användningsområden och hos oss hittar du produkter för både inomhus och utomhus. Tänk på att ett kalkstensgolv kan vara känsligare mot repor och liknande. Vill man undvika det bör man titta på en annan natursten som exempelvis skiffer eller granit.

Kalksten har liksom marmor karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral. Kalksten är känslig för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns i t.ex sura rengöringsmedel, fruktjuice, vin etc. Kolsyra är ett annat ämne som lätt etsar stenen.
Syrorna påverkar inte stenens hållfasthet, utan orsakar enbart kosmetiska skador.

Är man medveten om och accepterar riskerna för fläckbildning, kan även kalksten vara bra material för köksbänkar. För övrig inredning i miljöer utan kemiska risker, som t.ex fönsterbänkar är kalksten ett utmärkt material.

Detta är ett urval av kalksten. Vill ni ha en annan sten går det att ordna.