Här nedan ser du exempel på olika kantformer. Vi kan givetvis göra andra kantprofiler efter önskemål.


Rak kant


Rak kant med radie


Fasett


Avanti


Postformad kant


Helrund kant


Svävande kant


20+20 / 30+30 kant


Girad kant