Marmor har liksom kalksten karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral. Marmor är känslig för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns i t.ex sura rengöringsmedel, fruktjuice, vin etc. Kolsyra är ett annat ämne som lätt etsar stenen. Syrorna påverkar inte stenens hållfasthet, utan orsakar enbart kosmetiska skador.

Är man medveten om och accepterar riskerna för fläckbildning, kan även marmor vara bra material för köksbänkar. För övrig inredning i miljöer utan kemiska risker, som t.ex fönsterbänkar är marmor ett utmärkt material.

Bianco Carrara är världens mest kända typ av marmor. Marmorn kommer från stenbrotten runt städerna Carrara i Italien och norra delen av Toscana.
Den rena marmorn är vit. Men ganska ofta ger olika föroreningar bergarten olika färger. Ofta ser vi det som ett flammigt mönster. Det är också det man brukar referera till som en marmorerad yta eller mönster Marmorns skiftningar i färg bedöms efter en tregradig skala – C, CD och D.

Detta är ett urval av marmor om ni vill ha en annan sten går det att ordna.

Observera att stenmaterial kan variera i utseende bilderna ger endast en upplevelse av hur stensorten ser ut