Basalt är en magmatisk bergart av vulkaniskt ursprung. I omvandlat tillstånd är basalt en svart bergart men vittring leder till gulbruna, rödbruna eller grönaktiga färger. Basalter är finkorniga till mycket finkorniga, kornstorleken är oftast mindre än 0,5mm. Basalt kan ha gasbubblor som blivit ”infrusna” i den svalnande lavan. Basalt är jordens vanligaste lavabergart.