Sandsten rekommenderas inte till bänkskivor eftersom den är mycket porös.

Sandsten är en sedimentär bergart som har ett matrix bestående av sand (dvs ”sandkorn” med storleken 0,06-2 mm). En sandsten kan ha olika sorters bindemedel som binder samman sandkornen och får då olika egenskaper, till exempel kvarts (kvartssandsten, som är vanligast), kalkspat (kalcit-kalksandsten), limonit (järnsandsten) eller lera (lersandsten). Sandsten finns på sandiga ställen där kvarts eller kalkspat binder ihop den.

Sandsten kan bildas i olika sedimentationsmiljöer, alltifrån marina sandstränder, till flodavlagringar och terrestra avlagringar.

Olika sedimentära strukturer är också vanliga i sandsten. Dessa har bildats vid avsättningen av det ursprungliga sedimentet och är ett direkt spår efter den ursprungliga avsättningsmiljön. Några vanliga strukturer och lämningar är böljeslagsmärken, korsskiktning och spårfossil.

Observera att stenmaterial kan variera i utseende bilderna ger endast en upplevelse av hur stensorten ser ut